MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Ortoptistky
Specializace naší ordinace

Jaroslava Čeledová

od ukončení studia SZŠ pracuje na Oftalmologické klinice ve FN Královské Vinohrady.V letech 1982 až 1983 absolvovala postgraduální studium v oboru ortoptika a pleoptika a v roce 2005 kurz psychologie a pedagogiky dítěte. Ve svém oboru se stále vzdělává, účastní se odborných stáží, seminářů a celostátních kongresů. Je členkou České společnosti ortoptistek. Na našem pracovišti představuje laskavou, trpělivou a velmi empatickou všestranně vzdělanou specializovanou sestru se skvělými  pedagogickými schopnostmi. Je vyjímečná svým přístupem k dětem i rodičům.

Libuše Kozelková

absolvovala IPVZ Brno v r. 1979 v oboru ortoptika - pleoptika. Je to sestra specialistka, která pracuje jak s dětmi tak dospělými pacienty. V roce 1994 spoluzaložila Českou společnost ortoptistek CSO, byla její předsedkyní a nyní je dosud její aktivní členkou. Pracovala v tomto oboru 10 let  na očním oddělení nemocnice v Karlových Varech a pak  téměř 30 let na Dětské oční klinice FN Motol.  Od roku 2011 je součástí našeho týmu a podílí se jak na výzkumu a rozvoji oboru ortoptika, tak na postgraduální výuce lékařů. Byla oceněna CSO v roce 2012 za přínos v rozvoji oboru ortoptika v  ČR. Na našem pracovišti představuje všestranně erudovanou specializovanou sestru se skvělými  pedagogickými schopnostmi a trpělivým a empatickým přístupem k dětem i dospělým.

Radka Samuelová

Vystudovala nejprve obor optometrie, kterému se věnuje od r. 2013. V rámci tohoto oboru získala zkušenosti především díky úzké spolupráci s očními lékaři na oční klinice, kde se mimo jiné zabývala binokulárním vyvážením u dospělých osob. Vyšetření prováděla, jak v anglickém, tak v německém jazyce. Následně si rozšířila vzdělání o obor ortoptika, ve kterém aktivně působí od r. 2018. Je členkou České společnosti ortoptistek a účastní se odborných stáží a seminářů. V  oboru optometrie se podílela na publikační a prezentační činnosti a zapojila se do několika studií v rámci vyšetřování kontrastní citlivosti.

Ivana Vospálková

je všeobecná sestra a ortoptistka. Po absolvování SZŠ Brno  pracovala 5 let jako všeobecná sestra na chirurgickém odd. nemocnice na Bulovce, dále pak 8 let v nejrůznějších specializacích, nejen chirurgických oborů na poliklinických pracovištích v Praze. Od roku 1995 spoluzakládala naše pracoviště Soukromé oční ordinace se zaměřením na dětskou problematiku a problematiku dětí s vícečetným postižením. V létech 2001-2002 absolvovala  IPVZ Brno obor ortoptika - pleoptika. Nyní pracuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha ve tkáňové bance Oční kliniky a na našem pracovišti od roku 2008 působí již jen jako specializovaná ortoptická sestra. Je členkou České společnosti ortoptistek, kde byla po dobu 3 let ve funkci místopředsedkyně. Je jednou z nejvlídnějších sester našeho týmu se skvělými  psychologickými a pedagogickými schopnostmi, Je výjimečná trpělivým a empatickým přístupem zejména k nejmenším  dětem i rodičům. Účastní se i přednáškové a publikační činnosti.

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních čoček probíhá od 1.1.2023 každé druhé úterý v 1.p. po předchozím objednání. Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii. Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2023! (pdf).