MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Zrakoví terapeuti
Specializace naší ordinace

Mgr. Lucie Matěnová (dříve Pavlisová)

 vystudovala Speciální pedagogiku učitelství na speciálních školách na PedF UK Praha, státní závěrečnou zkoušku má z Tyflopedie, Surdopedie a Praktických činností (Ergoterapie). Od roku 1998 spolupracovala s Institutem pro neslyšící (nyní  Dětský domov a mateřská škola speciální) Beroun, a od roku 2004 se ZŠ Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, kde pracuje doposud. Od roku 2008 odborně spolupracuje se Soukromou oční ordinací MUDr. Anny Zobanové. Je instruktorem POSP ZP. Dorozumí se znakovým jazykem.

PhDr. Zuzana Mudrová (dříve Kramosilová)

vystudovala Speciální pedagogiku - učitelství  na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy  v Praze. Státní závěrečnou zkoušku má z  předmětu Tyflopedie, Surdopedie a Praktické činnosti (Ergoterapie). V letech 1998 - 2000 se podílela na primární prevenci návykových látek pro děti školního věku formou psychologických her, 6 let působila na Škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, rok a půl pracovala v Institutu rehabilitace ZP jako odborný asistent a instruktor prostorové orientace. Absolvovala také kurz Zdravotníka ZA pořádaný Českým červeným křížem a další kurzy v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Nyní pracuje jako instruktor, pedagog a asistent pedagoga na Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově postižené a zároveň jako zrakový terapeut v Soukromé oční ordinaci MUDr. Anny Zobanové. Zvládá teorii i praxi v oblasti speciálně pedagogické problematiky, péče, diagnostiky a komplexní rehabilitace. Na našem pracovišti  odborně spolupracuje na funkčním vyšetřování nonverbálních malých pacientů se specifickými potřebami. Vyniká svým empatickým přístupem k nespolupracujícím či multihandicapovaným pacientům. Účastní se i přednáškové a publikační činnosti.

Mgr. Barbora Zobanová

vystudovala Speciální pedagogiku na PedF UK Praha, státní závěrečnou zkoušku má z Tyflopedie, se specializací nonverbální a předškolní věk a Speciálně pedagogické poradenství. Zvládá teorii i praxi v oblasti speciálně  pedagogické diagnostiky a komplexní rehabilitace. Ovládá alternativní a augmentativní komunikaci, basalní stimulace, muzikoterapii, základy mobility a orientace u zrakově postižených osob. Provádí funkční vyšetření zraku u vícečetně postižených pacientů. Je připravena poskytnout odbornou podporu osobám se speciálními potřebami všech věkových i cílových skupin. Od roku 2004 pracuje v  soukromé oční ordinaci MUDr. Anny Zobanové, jako speciální pedagog - tyfloped. Neustále se v oboru dovzdělává v odborných kurzech u nás i v zahraničí. Aktivně přednáší na mnoha zdravotnických seminářích.

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních probíhá od září každý druhý čtvrtek v 1.p po předchozím objednání.Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii. Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).