MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace pro dospělé pacienty o zdravotních službách
Specializace naší ordinace

Soukromá oční ordinace MUDr. Anna Zobanová
152 00 Praha 5, Barrandov, Krškova 807

Běžné oční vyšetření* a/nebo funkční vyšetření senzorické a motorické složky binokulární rovnováhy** jsou obvyklá vyšetření prováděná při prvním nebo kontrolním vyšetření pacienta v našem specializovaném ambulantním zdravotnickém zařízení. Jsou nezbytná pro stanovení diagnosy a naplánování terapeutického postupu (první vyšetření) a také k průběžné kontrole postupu léčby (kontrolní vyšetření).

Součástí každého (prvního nebo kontrolního vyšetření) je i podání informací pacienta o jeho zdravotním stavu***. 

K rutinnímu vyšetření oči a očního pozadí a/nebo refrakce  (dioptrických vad) očí je nezbytná aplikace očních kapek a blízký kontakt zdravotnických přístrojů s okem. Potenciálním rizikem pro pacienta jsou nežádoucí účinky použitých kapek (možné ovlivnění bdělosti, srdečního rytmu a alergická reakce).

Dále poskytujeme a provádíme průplach a ev. sondáž slzných cest a aplikujme terapeutickou kontaktní čočku, která patří k nadstandardní variantě ošetření onemocnění rohovky po úrazu.

S těmito zdravotními službami není požadován písemný souhlas pacienta ve smyslu §35, odst. 2. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále pouze Zákon).

Zdravotní služby, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života (a s jejichž provedením musí  být písemný souhlas pacienta nejsou poskytovány naším specializovaným ambulantním zdravotnickým zařízením.


*) Běžné oční vyšetření zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: dotazy týkající se odesílajícího zdravotnického zařízení a předchozí oční léčby,  dotazy zjišťující povahu současných očních obtíží, dotazy zjišťující oční onemocnění prodělaná v minulosti u pacienta a jeho blízkých příbuzných, dotazy týkající se celkového zdravotního stavu, vyšetření centrální zrakové ostrosti (metodou přiměřenou věku a spolupráci pacienta), vyšetření refrakčního stavu očí, vyšetření nitroočního tlaku, vyšetření okolí očí a očních adnex, nejčastěji prostým pohledem, vyšetření předního segmentu očí, nejčastěji štěrbinovou lampou nebo u menších dětí prostým pohledem, vyšetření zadního segmentu očí oftalmoskopem.

**) Funkční vyšetření senzorické a motorické složky binokulární rovnováhy zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: dotazy týkají se ev. současných projevů poruchy binokulárního vidění (zejména diplopie), dotazy týkají se přítomnosti poruch binokulárního vidění u pacienta nebo jeho blízkých příbuzných v minulosti, vyšetření motorické složky binokulárního vidění (metodami přiměřenými věku a spolupráci pacienta, zejména klinickým vyšetřením pohybů očí, zakrývacími testy, troposkopem, Hessovým plátnem, atd.), vyšetření senzorické složky binokulárního vidění (metodami přiměřenými věku a spolupráci pacienta, zejména Bagoliniho testem, testem stereopse, troposkopem, atd.).

***) Podáním informací o zdravotním stavu zahrnuje zejména některé z níže uvedených částí: vysvětlení diagnózy ev. vč. okolností diferenciální diagnostiky, vysvětlení výsledků klinického vyšetření, vysvětlení výsledků pomocných vyšetření, vysvětlení navržené léčby vč. rizik, poučení o  možných důsledcích nepřijetí aktivního postoje k navržené léčbě, poučení o nezbytnosti okamžité kontroly kdykoliv při zhoršení nebo jakékoliv nepříznivé změně.

Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly. Aplikace kontaktních čoček u prvonositelů je obnovena od 15.1.2021 každý sudý pátek odpoledne po předchozím objednání (Bc.Holubcová). Pro již zacvičené nositele funguje vše nadále stejně, ale sledujte změny ordinační doby našeho pracoviště. Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii.

Pro akutní pacienty (záněty, úrazy a náhlé ztráty zraku) ordinujeme od 8,00 do 12,00 ve 2. patře.


Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).