MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Zrakový terapeut
Specializace naší ordinace

Naše pracoviště je zaměřeno na oftalmologické vyšetření pacientů všech věkových skupin, ale i na pacienty vícečetně postižené a slovně nekomunikující. Jako jedno ze dvou zařízení v ČR máme ve svém týmu zrakového terapeuta. Zrakový terapeut je nově vzniklá profese dle zákona č.96/2004 Sb. O nelékařských zdravotnických povoláních,  ve kterém je náplň práce tohoto specialisty popisována jako diagnostická, léčebná, rehabilitační, preventivní  a dispenzární péče v oboru zraková terapie (klinická oftalmopedie). Tento odborník může pracovat samostatně anebo ve spolupráci s lékařem. Je to osoba s vysokoškolským vzděláním (speciální pedagogika se zaměřením na osoby se zrakovým postižením, následné postgraduální studium Zrakový terapeut,  6 let práce ve zdravotnictví pod odborným dohledem  oftalmologa).  

Co to je zraková terapie?

Je to soubor cvičení, speciálních metod a podpory využití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro zlepšení stávajících zrakových možností. Je to dlouhodobý, dá se říct celoživotní proces rozvoje a udržení zrakových možností pro získávání informací z okolí, pro komunikaci, výchovu a vzdělávání, pro sebeobsluhu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb a pro zvládání běžných denních aktivit.  

Co to znamená v praxi?       

  • Zrakový terapeut vyšetřuje zrakovou ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, zorné pole a adaptace na světlo a tmu.
  • Funkční vyšetření zraku, kdy mapuje všechny složky vidění.
  • Diagnostika a rehabilitace zrakové dovednosti.
  • Diagnostika a rehabilitace CVI.
  • Nácvik kompenzačních technik pro využití zbytků zraku za pomoci speciálních optických pomůcek; návrhy a úpravy prostředí.
  • Nácvik samostatné orientace a pohybu v prostoru u osob se zrakovým postižením.  

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních probíhá od září každý druhý čtvrtek v 1.p po předchozím objednání.Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii. Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).