MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

PLUSOPTIX
Specializace naší ordinace

JE TŘEBA PREVENTIVNÍ ZÁCHYT KRITICKÝCH REFRAKČNÍCH VAD U DĚTÍ?

V dětské populaci se vyskytuje 6 % zrakových poruch, což je poměrně hodně vysoké číslo. Téměř 4 % přitom tvoří amblyopie neboli tupozrakost.

Tupozrakost je zhoršení zrakové ostrosti oka, které je následkem nedostatečné zrakové stimulace v kritickém období vývoje vidění. V mnoha případech je však počínající tupozrakost velmi těžké rozpoznat, neboť se zpočátku může vyvíjet zcela bez příznaků. Pro dítě, u něhož se tupozrakost rozvíjí, je vjem zdravým okem dostatečný. Mozek tedy není nucen vnímat obrazy z hůře vidícího oka a postupně jej přestane používat. Pokud ale již dojde k ukončení vývoje zraku a nebyla doposud zahájena léčba, stává se tupozrakost trvalým, léčbou neovlivnitelným stavem.

Při tupozrakosti i s nejlepší korekcí nelze dosáhnout normální zrakové ostrosti. Naopak dojde-li k jejímu odhalení včas, lze včasnou a účinnou léčbou její vývoj zastavit.

Tupozrakost může vzniknout u šilhajících dětí, při refrakčních (dioptrických) vadách a řadě vrozených či získaných chorob, kdy jsou neprůhledná optická média a zraková stimulace je snížená, nebo zcela chybí.

Je jistě zřejmé, že prevence tupozrakosti u dětí je jednoznačně nutností. Otázkou však zůstává jak tuto prevenci provádět. Jednou z možností je preventivní vyšetření refrakčních vad u dětí pomocí přístroje Plusoptix S08.

Plusoptix S08 slouží k preventivnímu screeningovému vyšetření refrakčních vad u dětí a nespolupracujících pacientů. Dítě před vyšetřením není nutné „rozkapávat“ a výsledek vyšetření znáte během několika minut. Přitom samotné vyšetření přístrojem trvá řádově pár vteřin. Vzhledem k tomu, že je přístroj umístěn ve vzdálenosti 1 m od dítěte, není pro dítě nijak zatěžující ani stresující. Dítě sedí pohodlně na židli nebo na klíně maminky. Je na něj namířena kamera se světelnými a zvukovými doprovodnými efekty, která zachytí jeho pohled a speciální software potom vyhodnotí výsledky. Výsledky screeningu se rodiče dozví okamžitě. Vědí tedy ihned, zda je u jejich dítěte nutné podrobné vyšetření očním lékařem či nikoliv.

Přístroj slouží pouze ale jako prevence a tudíž v žádném případě nenahradí podrobné vyšetření očním lékařem.

Jak již bylo zmíněno, jedná se pouze o screenigový přístroj, jehož účelem je zachytit v populaci děti, které potřebují lékařskou pomoc. Tyto děti by následně měly navštívit očního lékaře a podrobit se podrobnému vyšetření.

Preventivní vyšetření - screening dioptrických vad u dětí pomocí přístroje PLUSOPTIX S04

Cílem je včasný záchyt významných refrakčních (dioptrických vad) , které by mohly způsobit poruchy vývoje vidění u dětí v rizikovém období, tj. ve věku od narození do 3 let.

Můžeme tím předejít nevratným změnám, jako je například vznik tupozrakosti.

Vyšetření určeno pro děti od 6 měsíců do 4 let

Místo:

Soukromá oční ordinace
MUDr. Anna Zobanová
Poliklinika Barrandov

Krškova 807, Praha 5

V případě zájmu o screeningové vyšetření vašeho dítěte se nahlaste na mailové adrese pox.barrandov@volny.cz.
Vyšetření probíhá  v 1. patře dveře s nápisem PLUSOPTIX pouze po předchozím emailovém objednání,  termíny zatím vypisujeme nepravidelně.

PLUSOPTIX

Cena vyšetření je 200,- Kč


V případě pozitivního výsledku lze provést vyšetření zrakové ostrosti s použitím nonverbálních testů. Cena vyšetření je 200,- Kč.

Více informací naleznete na webových stránkách www.plusoptix.zrak.cz, www.anna-zobanova.medikus.cz

Akce je zaštítěna Českou oftalmologickou společností a firmou VIDERIS s.r.o.

Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly. Aplikace kontaktních čoček u prvonositelů je obnovena od 15.1.2021 každý sudý pátek odpoledne po předchozím objednání (Bc.Holubcová). Pro již zacvičené nositele funguje vše nadále stejně, ale sledujte změny ordinační doby našeho pracoviště. Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii.

Pro akutní pacienty (záněty, úrazy a náhlé ztráty zraku) ordinujeme od 8,00 do 12,00 ve 2. patře.


Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).