MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Ortoptika
Specializace naší ordinace

MUDr. A. Zobanová
Soukromá oční ordinace Praha, Krškova 807, 152 00 Praha 5 – Barrandov

Ortoptika, jejíž název vznikl z řeckých slov ortho a optos (to znamená „rovné oči“), je druh rehabilitace. Jedná se o tzv. reedukaci vidění každého oka zvlášť a dále učí pacienta spolupráci obou očí.

Tato  rehabilitace je podstatnou a nedílnou součástí komplexní léčby pacienta se změnami postavení očí, tj. se šilháním (strabismus), dětí s  tupozrakostí (amblyopie) a lidí s poruchami zrakových funkcí spojených např. s dvojitým viděním (diplopie). Léčbu vždy doporučuje (indikuje) lékař Oftalmolog – strabolog po vyšetření, předpisu správných brýlí, tj.vhodné korekce,  nebo případně po operaci šilhání. Také pravidelně kontroluje výsledky  série  pleopticko - ortoptických cvičení. Taková péče je pak plně hrazena  ze zdravotního pojišťění.

Pleoptická léčba se zabývá stimulaci nemocného oka, která vede k zlepšením zrakové ostrosti tohoto oka a navazuje na okluzní léčbu. Pasivní pleoptická léčba se cvičí na ortoptickém pracovišti např. CAM To je přístroj, který stimuluje příslušné mozkové centrum pomocí otočného šachovnicového vzoru zmenšující se velikosti. Pacient si přes průhlednou folii maluje nad tímto otáčejícím se vzorem.Různé počítačové programy jsou součástí nově zaváděného systému domácí rehabilitace. Lze použít jak počítače tak i dotykové obrazovky nebo tablety. Aktivní pleoptická léčba provádí dítě doma s rodiči. Je to například obkreslování, vystřihování, vyšívání, počítačové hry, je i počítačový program pro domácí léčení tupozrakosti. Hodně se procvičuje spolupráce oko-ruka. A ze začátku se upřednostňuje práce do blízka.

Ortoptická léčba se snaží naučit oči spolupracovat.  V rámci této léčby se používají různé přístroje, jako cheiroskop, stereoskop, synoptofor, konvergometr i speciální hranolová skla (prizmata).

Cheiroskop je přístroj pro léčbu spolupráce očí do blízka. Při cvičení se používá koordinace oko – ruka pacienta, který obrázek obkresluje a nebo se na začátku používá tzv. chytání obrázku.

Stereoskop slouží k léčbě binokulárního vidění. Základním principem je oddělení zorných polí a obrázků pro obě oči zpravidla mechanickou přepážkou.

Synoptofor je základním přístrojem pro cvičení binokulárních funkcí. Zde se cvičí jak spolupráce očí, tak i šířka fúze a stereoskopické vidění.

Prizmata jsou druhá nejdůležitější pomůcka pro ortoptická cvičení. Buď se používají jednotlivá, nebo ve formě lišt v kombinaci s filtry.

Aby byla léčba úspěšná, je nutná dobrá spolupráce mezi oftalmologem, ortoptistou a pacientem. Velmi důležitá je i vstřícnost rodičů léčených dětí. Léčba začíná  i končí posouzení nejen zrakové ostrosti, ale i rozsahu spolupráce obou očí, tj. rozborem. Na cvičení se dochází ambulantně 1x týdně, většinou v sérii 10 kontinuálních týdnů . Upevnění spolupráce očí dosahujeme na ortoptickém pracovišti pomocí přístrojů. Přes týden rodiče pravidelně provádí některá méně náročná cvičení doma. Někdy je léčba dlouhodobá, trvající i řadu let. Stimulace vidění a nácvik spolupráce se prolínají ve výše zmíněných tzv. pleopticko-ortoptických cvičeních.

U vyšších věkových skupin dochází k nárůstu pacientů s diplopií při okohybných obrnách po úrazech, mozkových příhodách, dopravních nehodách nebo nitrolebních operacích. Také pro tyto případy je ortoptická rehabilitace vhodná.

Ortopticka přispívá k vyšší kvalitě života pacientů. Je důležité začít s touto rehabilitací co nejdříve, neboť nejlepší výsledky se dosahují u dětí do 6ti až 7mi let věku a u dospělých pacientů  se léčba doporučuje tak brzo, jak je pacient schopen spolupracovat.

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních probíhá od září každý druhý čtvrtek v 1.p po předchozím objednání.Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii. Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).